Sunday, May 8, 2011

art fame: linda vojtova by taka mayumi in FRENCH REVUE DE MODES #18, spring 2011

model: linda vojtova 
photographer: taka mayumi
styled by sohei yoshida