Wednesday, September 1, 2010

mighty MIU MIU

view more after the jump:

MIU MIU - PATENT LEATHER TURN LOCK BAG

MIU MIU - FLOWER ACCENT TOP

MIU MIU - STUDDED LEATHER BAG

available at my theresa